[SO][AAI] Determine if service was instantiated using SO Macro or A La Carte Mode


Jagiełło, Michał
 

Hi all,

 

I have a lot of service instances and some of them are instantiated using Macro and others using A La Carte SO mode. Is there any way to determine which service was instantiated using which mode? I couldn’t find anything in A&AI. I found the way to call SO API

 

GET onap/so/infra/orchestrationRequests/v7?filter=serviceInstanceId:EQUAL:<service_instance_id>

 

then parse the response (the request which was sent to SO) and check if “alacarte” flag is set to true or false. But it takes time.

Do you know if there is a better way to get that information?

 

Thanks,

Michal

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zarząd Spółki:
Andreas Maierhofer – Prezes Zarządu;
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością;
Juraj Andráš – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
Dorota Kuprianowicz-Legutko – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej;
Goran Marković – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego;
Petri Pehkonen – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;
Agnieszka Rynkowska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295
Kapitał zakładowy 711.210.000 złotych, kapitał wpłacony w całości.

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ.

Ta wiadomość i jej treść są zastrzeżone w szczegółowym zakresie dostępnym na http://www.t-mobile.pl/stopka
This e-mail and its contents are subject to a DISCLAIMER with important RESERVATIONS: see http://www.t-mobile.pl/stopka