Re: FW: CII Badging - Silver Criteria for El-Alto


Tony Hansen
 

Correct. Our focus topics should raise the percentages across all projects to help us reach the percentages we’ve asked for in Dublin, but we haven’t discussed raising the minimum bar.

 

                Tony

 

From: <onap-seccom@...> on behalf of "Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org" <pawel.pawlak3=orange.com@...>
Reply-To: "pawel.pawlak3@..." <pawel.pawlak3@...>
Date: Thursday, July 25, 2019 at 6:55 AM
To: "onap-seccom@..." <onap-seccom@...>
Cc: "onap-seccom@..." <onap-seccom@...>
Subject: [Onap-seccom] FW: CII Badging - Silver Criteria for El-Alto

 

Hello Tony,

I think that we have not pushed for increase of % for El Alto, right?

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TPP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency


Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

From: onap-seccom@... [mailto:onap-seccom@...] On Behalf Of Catherine LEFEVRE
Sent: Thursday, July 25, 2019 11:26 AM
To: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] CII Badging - Silver Criteria for El-Alto

 

Good morning Security Subcommittee,

 

What is the CII Badging Silver percentage for El-Alto?

Same as Dublin?

 

Many thanks & regards

Catherine

 

Catherine Lefèvre

AVP Software Development & Engineering

 

AT&T Labs – Network Cloud & Infrastructure

SDN Platform & Systems

ECOMP/RUBY/SPP-NEAM-Appl. Servers/SIA

ONAP TSC Chair

 

 

Phone: +32 81 84 09 08

Mobile: +32 475 77 36 73

catherine.lefevre@...

 

TEXTING and DRIVING… It Can Wait

AT&T

BUROGEST OFFICE PARK SA

Avenue des Dessus-de-Lives, 2

5101 Loyers (Namur)

Belgium

 

 

NOTE: This email (or its attachments) contains information belonging to the sender, which may be confidential. proprietary and/or legally privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity(ies) named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or taking of any action in reliance on the content of this is strictly forbidden. If you have received this e-mail in error please immediately notify the sender identified above

 

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.