Re: Next SECCOM meeting - looking for a vounteer to lead it


Tony Hansen
 

Natacha, I should be able to turn on the recording. Between the two of us, we’ll manage.

 

                Tony

 

From: <onap-seccom@...> on behalf of "natacha.mach via Lists.Onap.Org" <natacha.mach=orange.com@...>
Reply-To: "natacha.mach@..." <natacha.mach@...>
Date: Monday, August 19, 2019 at 7:58 AM
To: PAWLAK Pawel O-PL <pawel.pawlak3@...>, "onap-seccom@..." <onap-seccom@...>
Cc: "onap-seccom@..." <onap-seccom@...>
Subject: Re: [Onap-seccom] Next SECCOM meeting - looking for a vounteer to lead it

 

Hello,

i can lead it, but i have never done it :-) so it will be co-working...

Is it needed to have a specific access to launch the zoom session?

regards

Natacha

 


De : onap-seccom@... [onap-seccom@...] de la part de Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org [pawel.pawlak3=orange.com@...]
Envoyé : mercredi 14 août 2019 15:35
À : onap-seccom@...
Cc : onap-seccom@...
Objet : [Onap-seccom] Next SECCOM meeting - looking for a vounteer to lead it

Hello,

I will be out of office starting today till end of the month.

Is there a volunteer in our community who would like to lead next SECCOM meeting on 20th of August?

Just in case I attach you slides from last meeting.

Meeting on 27th will be under Amy’s responsibility.

 

Best regards  

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TPP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.
 
This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.
Thank you.

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.