Re: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal


Kanagaraj Manickam
 

Hello Pawel Pawlak,

 

Sorry for late reply.

Shall we have meeting at 6:30 PM IST on 25th Nov (Monday)?

 

Thanks

 

Regards

Kanagaraj Manickam

Senior System Architect

P&S ONAP

Huawei Technologies India Pvt. Ltd.

Survey No. 37, Next to EPIP Area, Kundalahalli, Whitefield

Bengaluru-560066, Karnataka

Tel: + 91-80-49160700 ext 72410 Mob: 9945602938

Company_logo

 


This e-mail and its attachments contain confidential information from HUAWEI, which
is intended only for the person or entity whose address is listed above. Any use of the
information contained herein in any way (including, but not limited to, total or partial
disclosure, reproduction, or dissemination) by persons other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you receive this e-mail in error, please notify the sender by
phone or email immediately and delete it!

 

From: Pawlak Paweł 3 - Korpo [mailto:Pawel.Pawlak3@...]
Sent: 20 November 2019 03:03
To: Kanagaraj Manickam <kanagaraj.manickam@...>
Cc: onap-seccom@...; David McBride <dmcbride@...> (dmcbride@...) <dmcbride@...>; LEFEVRE, CATHERINE (catherine.lefevre@...) <catherine.lefevre@...>; Jim Baker (jbaker@...) <jbaker@...>; Kenny Paul (kpaul@...) <kpaul@...>
Subject: RE: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

 

Hello Kanagaraj,

Still waiting for your valuable feedback.

BTW I do not see CLI weekly calls in the ONAP calendar, could you please share, how we can contact CLI project team?

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

From: Pawlak Paweł 3 - Korpo
Sent: Monday, November 18, 2019 10:19 AM
To: Kanagaraj Manickam (
kanagaraj.manickam@...)
Cc:
onap-seccom@...; David McBride <dmcbride@...> (dmcbride@...)
Subject: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal
Importance: High

 

Hello Kanagaraj,

We would like to propose a synch call with CLI project team in order to address security concerns in the key security KPIs: OJSI, CII Badging and known vulnerabilities analysis.

Could you please confirm if you would be available tomorrow at 3 PM CET? If not, please feel free to propose any alternative slot this week.

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.