Date   
Re: SECCOM vice chair re-elections

Harald Fuchs
 

Makes perfect sense  (moving to February).

 

From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org
Sent: 22 November, 2019 16:21
To: onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] SECCOM vice chair re-elections

 

Hello,

Please let us know if there are some other candidates for SECCOM vice-chair than Amy.

We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee chair and vice chair to February time frame when normally elections for chair are scheduled, so we could have joint elections.

If someone is against this idea, please provide your feedback.

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Event Invitation: CLI SECCOM sync call

Krzysztof Opasiak
 

Krzysztof Opasiak <k.opasiak@...> has invited you to CLI SECCOM sync call

Re: SECCOM vice chair re-elections

Horn, Linda (Nokia - US/Murray Hill)
 

Agree to February

Linda
-----------------------------------------------------------------------------------
Linda S. Horn, DMTS
Cloud RAN Solution Architecture
Mobile Networks, Nokia

-----Original Message-----
From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Samuli Kuusela via Lists.Onap.Org
Sent: Friday, November 22, 2019 12:41 PM
To: k.opasiak@...; pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] SECCOM vice chair re-elections

I also support moving to February,
brs,
Samuli

-----Original Message-----
From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Krzysztof Opasiak via Lists.Onap.Org
Sent: 22 November, 2019 17:26
To: pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] SECCOM vice chair re-electionsOn 22.11.2019 16:21, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,

Please let us know if there are some other candidates for SECCOM
vice-chair than Amy.

We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee
chair and vice chair to February time frame when normally elections
for chair are scheduled, so we could have joint elections.
Sounds reasonable to me.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

Re: SECCOM vice chair re-elections

Samuli Kuusela
 

I also support moving to February,
brs,
Samuli

-----Original Message-----
From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Krzysztof Opasiak via Lists.Onap.Org
Sent: 22 November, 2019 17:26
To: pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] SECCOM vice chair re-electionsOn 22.11.2019 16:21, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,

Please let us know if there are some other candidates for SECCOM
vice-chair than Amy.

We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee
chair and vice chair to February time frame when normally elections for
chair are scheduled, so we could have joint elections.
Sounds reasonable to me.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

Re: SECCOM vice chair re-elections

Krzysztof Opasiak
 

On 22.11.2019 16:21, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,
Please let us know if there are some other candidates for SECCOM vice-chair than Amy.
We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee chair and vice chair to February time frame when normally elections for chair are scheduled, so we could have joint elections.
Sounds reasonable to me.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

SECCOM vice chair re-elections

Pawel Pawlak
 

Hello,

Please let us know if there are some other candidates for SECCOM vice-chair than Amy.

We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee chair and vice chair to February time frame when normally elections for chair are scheduled, so we could have joint elections.

If someone is against this idea, please provide your feedback.

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Re: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

Krzysztof Opasiak
 

Hi,

On 22.11.2019 10:35, Kanagaraj Manickam wrote:
Hello Pawel Pawlak,
Sorry for late reply.
Shall we have meeting at 6:30 PM IST on 25^th Nov (Monday)?
Works fine for me.

Best regards,
--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

Re: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

Kanagaraj Manickam
 

Hello Pawel Pawlak,

 

Sorry for late reply.

Shall we have meeting at 6:30 PM IST on 25th Nov (Monday)?

 

Thanks

 

Regards

Kanagaraj Manickam

Senior System Architect

P&S ONAP

Huawei Technologies India Pvt. Ltd.

Survey No. 37, Next to EPIP Area, Kundalahalli, Whitefield

Bengaluru-560066, Karnataka

Tel: + 91-80-49160700 ext 72410 Mob: 9945602938

Company_logo

 


This e-mail and its attachments contain confidential information from HUAWEI, which
is intended only for the person or entity whose address is listed above. Any use of the
information contained herein in any way (including, but not limited to, total or partial
disclosure, reproduction, or dissemination) by persons other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you receive this e-mail in error, please notify the sender by
phone or email immediately and delete it!

 

From: Pawlak Paweł 3 - Korpo [mailto:Pawel.Pawlak3@...]
Sent: 20 November 2019 03:03
To: Kanagaraj Manickam <kanagaraj.manickam@...>
Cc: onap-seccom@...; David McBride <dmcbride@...> (dmcbride@...) <dmcbride@...>; LEFEVRE, CATHERINE (catherine.lefevre@...) <catherine.lefevre@...>; Jim Baker (jbaker@...) <jbaker@...>; Kenny Paul (kpaul@...) <kpaul@...>
Subject: RE: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

 

Hello Kanagaraj,

Still waiting for your valuable feedback.

BTW I do not see CLI weekly calls in the ONAP calendar, could you please share, how we can contact CLI project team?

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

From: Pawlak Paweł 3 - Korpo
Sent: Monday, November 18, 2019 10:19 AM
To: Kanagaraj Manickam (
kanagaraj.manickam@...)
Cc:
onap-seccom@...; David McBride <dmcbride@...> (dmcbride@...)
Subject: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal
Importance: High

 

Hello Kanagaraj,

We would like to propose a synch call with CLI project team in order to address security concerns in the key security KPIs: OJSI, CII Badging and known vulnerabilities analysis.

Could you please confirm if you would be available tomorrow at 3 PM CET? If not, please feel free to propose any alternative slot this week.

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

2019 Seccom Election Preparation - Due Nov 27.

Kenny Paul
 

In preparation for the 2019 Vice-Chair election I have done some clean up to the existing membership table Security Sub-committee Members.  Only entry from last year still corresponded to an email addresses that is not found on the onap-seccom mailing list and has been removed.

 

SPECIAL NOTE >>> Currently the Seccom Chair and Vice-Chair elections are offset due to the original election occurring in the fall of 2018 and the special Chair election occurring in February of this year.  The subcommittee may want to consider asking the TSC for a one-time deferral to align the Chair and Vice-Chair elections.

 

In the meantime… 

Your careful attention is required- deadline is end of day pacific time on November 27th:

If you consider yourself a member of the subcommittee the most important thing to do is please update the Membership page above, making sure that your email address matches the one you used to subscribe to the mailing list.   When correct, add an “X” in the Verified 2019 column.  Do this even if you are not the voting representative from your company.   

 

Any lines that have a blank Verified 2019 column will be removed from the Membership table after the 27th.

 • If you have a co-worker that is out of the office, or you know someone on the list has left the company, feel free to make any updates on their behalf.
 • If there is more than one person from your company please select one Delegate to vote.  If no delegate is selected the LF will assign the voting member using the order of precedence listed in the green section at the top.
 • After the 27th the Membership table will be cleaned up.
 • The call for nominations will be distributed shortly thereafter.
 • The Nomination phase lasts 4 business days
 • The Election phase lasts 4 business days

 

Details of the subcommittee election process can be found here: https://wiki.onap.org/display/DW/Annual+Community+Elections#AnnualCommunityElections-SubcommitteeChairElections

 

Thanks!

-kenny

 

Re: VNF Security Requirements Refresh

natacha.mach@...
 

Hello Amy,

OK for me after SECCOM.

Have a nice day,

regards

Natacha


De : ZWARICO, AMY [az9121@...]
Envoyé : jeudi 21 novembre 2019 15:00
À : LOVETT, TREVOR J; THORPE, HENRY E; MCCRAY, CHRISTOPHER; MAY, JOHN; onap-seccom@...; 'Nowak, Damian (Nokia - PL/Wroclaw)'; 'Parayil, Shiby'; 'Baniewski, Pawel (Nokia - PL/Wroclaw)'; 'Jason Hunt'; 'Horn, Linda (Nokia - US/Murray Hill)'
Cc : GATHMAN, JONATHAN C; HANSEN, TONY L; 'Zygmunt Lozinski'; 'Samuli Kuusela'; MACH Natacha TGI/OLS; ROUZAUT Fabian TGI/OLN; 'Harald.Fuchs@...'; PAWLAK Pawel O-PL
Objet : Canceled: VNF Security Requirements Refresh
Quand : jeudi 21 novembre 2019 15:00-16:00.
Où : webex

I forgot to send out the cancellation earlier. I need to reschedule this meeting because it now conflicts with the TSC>
 
Proposal: Tuesdays after the SECCOM call. Does that work for the participants of the VNF Security Requirements calls?
 
Weekly meeting to work on revisions to the VNF security requirements.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.
Thank you.

Canceled: VNF Security Requirements Refresh

Amy Zwarico
 

I forgot to send out the cancellation earlier. I need to reschedule this meeting because it now conflicts with the TSC>
 
Proposal: Tuesdays after the SECCOM call. Does that work for the participants of the VNF Security Requirements calls?
 
Weekly meeting to work on revisions to the VNF security requirements.
 
 

ONAP and Integration synch call

Pawel Pawlak
 

Just a reminder for those of you who want to join today’s Integration meeting, we will have a dedicated slot for security topics.
 
ONAP Meeting 2 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
 

Re: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

Pawel Pawlak
 

Hello Kanagaraj,

Still waiting for your valuable feedback.

BTW I do not see CLI weekly calls in the ONAP calendar, could you please share, how we can contact CLI project team?

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

From: Pawlak Paweł 3 - Korpo
Sent: Monday, November 18, 2019 10:19 AM
To: Kanagaraj Manickam (kanagaraj.manickam@...)
Cc: onap-seccom@...; David McBride <dmcbride@...> (dmcbride@...)
Subject: ONAP SECCOM and CLI synch call proposal
Importance: High

 

Hello Kanagaraj,

We would like to propose a synch call with CLI project team in order to address security concerns in the key security KPIs: OJSI, CII Badging and known vulnerabilities analysis.

Could you please confirm if you would be available tomorrow at 3 PM CET? If not, please feel free to propose any alternative slot this week.

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Java 11 (LTS) recommended for ONAP for Frankfurt release

Pawel Pawlak
 

Hello,

Following today’s discussion at the PTL call, I would like to remind you to target Java 11.0.5 with Alpine 3.10.3 for Frankfurt release.

The choice of Java 11 release is due to its Long-term Support (see details: https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history ).

Please do not consider Java 13 as its support is only till March 2020.

 

We will work on building Java and Alpine container with the Integration Team as discussed at the PTL call.

 

Best regards  

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

ONAP SECCOM and CLI synch call proposal

Pawel Pawlak
 

Hello Kanagaraj,

We would like to propose a synch call with CLI project team in order to address security concerns in the key security KPIs: OJSI, CII Badging and known vulnerabilities analysis.

Could you please confirm if you would be available tomorrow at 3 PM CET? If not, please feel free to propose any alternative slot this week.

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Re: SECCOM and MSB synch call

zhao.huabing@...
 

Hi,

I created some jira tickets to address the vulnerability issues and security requests from seccom, if anyting is missing, we can discuss in today's meeting.

https://jira.onap.org/browse/MSB-404  Migrate self-signed certificate to AAF certificate

https://jira.onap.org/browse/MSB-406  Solve MSB vulnerability issues


Thanks,

Huabing


原始邮件
发件人:PawlakPaweł3-Korpo <Pawel.Pawlak3@...>
收件人:赵化冰10201488;onap-seccom@... <onap-seccom@...>;
日 期 :2019年11月14日 15:34
主 题 :SECCOM and MSB synch call
SECCOM and MSB synch call


 • 尊敬的 赵化冰10201488 女士\先生: • 您好!PawlakPaweł3-Korpo诚挚邀请您参会。 • 会议主题:

  SECCOM and MSB synch call
 • 会议时间:

  2019-11-15 15:00 ~ 15:30 (雅典时间 UTC +2:00) • 会议地点:

  https://zoom.us/j/571164041 • 会议主要内容:

  SECCOM and MSB synch call
  ONAP Meeting 2 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.  Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/571164041 Meeting ID: 571 164 041 One tap mobile +16699006833,,571164041# US (San Jose) +16465588656,,571164041# US (New York) Dial by your location  +1 669 900 6833 US (San Jose)  +1 646 558 8656 US (New York)  877 369 0926 US Toll-free  855 880 1246 US Toll-free  +1 647 558 0588 Canada  855 703 8985 Canada Toll-free Meeting ID: 571 164 041 Find your local number: https://zoom.us/u/aedFyNdWz8 • 与会人员:

  • Pawel.Pawlak3@...,

  • 赵化冰10201488,

  • onap-seccom@..., • ONAP Meeting 2 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
  Join Zoom Meeting
   
  Meeting ID: 571 164 041
  One tap mobile
  +16699006833,,571164041# US (San Jose)
  +16465588656,,571164041# US (New York)
  Dial by your location
  +1 669 900 6833 US (San Jose)
  +1 646 558 8656 US (New York)
  877 369 0926 US Toll-free
  855 880 1246 US Toll-free
  +1 647 558 0588 Canada
  855 703 8985 Canada Toll-free
  Meeting ID: 571 164 041
  Find your local number: https://zoom.us/u/aedFyNdWz8
    • 会议发起人:PawlakPaweł3-Korpo
Re: JDK 12 or 13, not quite so rosy for AAF

Amy Zwarico
 

Java 12 is no longer supported and it is recommended that all users of Java SE 12 switch to Java SE 13.

 

From: onap-seccom@... [mailto:onap-seccom@...] On Behalf Of GATHMAN, JONATHAN C
Sent: Thursday, November 14, 2019 1:13 PM
To: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] JDK 12 or 13, not quite so rosy for AAF

 

***Security Advisory: This Message Originated Outside of AT&T ***
Reference http://cso.att.com/EmailSecurity/IDSP.html for more information.

Greetings,

  In terms of my “JDK 12/13” investigation, it appears that simply switching to that JDK is fine.

 

  I am, however, running into issues where the “Config” Image doesn’t work correctly.  This is the one that sets up AAF Configs on a Volume (Used both BY AAF and FOR AAF Clients).

 

  I will have to figure out what is missing before I can give blessing to this JDK Versioning for AAF.

 

-- 

Jonathan Gathman

Principled-System Architect

ATO Tech Dev/SEAT/Platform Architecture and Technology Management

 

AT&T Services, Inc.

m  314-550-3312  |  jonathan.gathman@...

 

JDK 12 or 13, not quite so rosy for AAF

Jonathan Gathman <jonathan.gathman@...>
 

Greetings,

  In terms of my “JDK 12/13” investigation, it appears that simply switching to that JDK is fine.

 

  I am, however, running into issues where the “Config” Image doesn’t work correctly.  This is the one that sets up AAF Configs on a Volume (Used both BY AAF and FOR AAF Clients).

 

  I will have to figure out what is missing before I can give blessing to this JDK Versioning for AAF.

 

-- 

Jonathan Gathman

Principled-System Architect

ATO Tech Dev/SEAT/Platform Architecture and Technology Management

 

AT&T Services, Inc.

m  314-550-3312  |  jonathan.gathman@...

 

SECCOM and MSB synch call

Pawel Pawlak
 

ONAP Meeting 2 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 571 164 041
One tap mobile
+16699006833,,571164041# US (San Jose)
+16465588656,,571164041# US (New York)
Dial by your location
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 646 558 8656 US (New York)
877 369 0926 US Toll-free
855 880 1246 US Toll-free
+1 647 558 0588 Canada
855 703 8985 Canada Toll-free
Meeting ID: 571 164 041
Find your local number: https://zoom.us/u/aedFyNdWz8
 

Canceled: VNF Security Requirements Refresh

Amy Zwarico
 

Cancelling again because the meeting now conflicts with the TSC call. I will find a better time going forward.
 
Weekly meeting to work on revisions to the VNF security requirements.