Topics

M3 Security Review #dublin

Catherine LEFEVRE
 

Good morning SECCOM Team,

 

This is a kind reminder that we are expecting your inputs to be part of our M3 TSC review

 

 

Many thanks & regards

Catherine

 

Catherine Lefèvre

AVP Software Development & Engineering

 

AT&T Labs – Network Cloud & Infrastructure

D2 Platform & Systems Development

ECOMP/RUBY/SPP-NEAM-Appl. Servers/SIA

ONAP TSC Chair

 

 

Phone: +32 81 84 09 08

Mobile: +32 475 77 36 73

catherine.lefevre@...

 

TEXTING and DRIVING… It Can Wait

AT&T

BUROGEST OFFICE PARK SA

Avenue des Dessus-de-Lives, 2

5101 Loyers (Namur)

Belgium

 

 

NOTE: This email (or its attachments) contains information belonging to the sender, which may be confidential. proprietary and/or legally privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity(ies) named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or taking of any action in reliance on the content of this is strictly forbidden. If you have received this e-mail in error please immediately notify the sender identified above

 

Pawel Pawlak
 

Hello Catherine,

Well received. I confirm.

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/QOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

From: onap-seccom@... [mailto:onap-seccom@...] On Behalf Of Catherine LEFEVRE
Sent: Wednesday, March 13, 2019 11:31 AM
To: onap-seccom@...
Cc: jbaker@...
Subject: [Onap-seccom] M3 Security Review #dublin

 

Good morning SECCOM Team,

 

This is a kind reminder that we are expecting your inputs to be part of our M3 TSC review

 

 

Many thanks & regards

Catherine

 

Catherine Lefèvre

AVP Software Development & Engineering

 

AT&T Labs – Network Cloud & Infrastructure

D2 Platform & Systems Development

ECOMP/RUBY/SPP-NEAM-Appl. Servers/SIA

ONAP TSC Chair

 

 

Phone: +32 81 84 09 08

Mobile: +32 475 77 36 73

catherine.lefevre@...

 

TEXTING and DRIVING… It Can Wait

AT&T

BUROGEST OFFICE PARK SA

Avenue des Dessus-de-Lives, 2

5101 Loyers (Namur)

Belgium

 

 

NOTE: This email (or its attachments) contains information belonging to the sender, which may be confidential. proprietary and/or legally privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity(ies) named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or taking of any action in reliance on the content of this is strictly forbidden. If you have received this e-mail in error please immediately notify the sender identified above