Topics

python 3 vs 2


Tony Hansen
 

Next January, Python 2 loses all support from python.org. They’ve already extended their support for 2.x by 5 years. This means that come January 1, 2020, there will no longer be a supported version of python 2.

 

From https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/ we find this:

 

The End Of Life date (EOL, sunset date) for Python 2.7 has been moved five years into the future, to 2020 [n.b. from 2015]. This decision was made to clarify the status of Python 2.7 and relieve worries for those users who cannot yet migrate to Python 3. See also PEP 466.

 

Being the last of the 2.x series, 2.7 will have an extended period of maintenance. Specifically, 2.7 will receive bugfix support until January 1, 2020. After the last release, 2.7 will receive no support.

 

Shortly after El Alto is frozen, any code in ONAP that still uses Python 2.7 will no longer be based on a supported FLOSS language.

 

From a Seccom point of view, this means that there will be no more security fixes from python.org for python 2.7.

 

I think it would be worth issuing a SECCOM statement about Python 2.7, possibly as part of El Alto requirements.

 

                Tony


ZWARICO, AMY <az9121@...>
 

+1

 

From: HANSEN, TONY L
Sent: Monday, May 06, 2019 3:47 PM
To: onap-seccom@...
Cc: Pawel Pawlak <pawel.pawlak3@...>; ZWARICO, AMY <az9121@...>
Subject: python 3 vs 2

 

Next January, Python 2 loses all support from python.org. They’ve already extended their support for 2.x by 5 years. This means that come January 1, 2020, there will no longer be a supported version of python 2.

 

From https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/ we find this:

 

The End Of Life date (EOL, sunset date) for Python 2.7 has been moved five years into the future, to 2020 [n.b. from 2015]. This decision was made to clarify the status of Python 2.7 and relieve worries for those users who cannot yet migrate to Python 3. See also PEP 466.

 

Being the last of the 2.x series, 2.7 will have an extended period of maintenance. Specifically, 2.7 will receive bugfix support until January 1, 2020. After the last release, 2.7 will receive no support.

 

Shortly after El Alto is frozen, any code in ONAP that still uses Python 2.7 will no longer be based on a supported FLOSS language.

 

From a Seccom point of view, this means that there will be no more security fixes from python.org for python 2.7.

 

I think it would be worth issuing a SECCOM statement about Python 2.7, possibly as part of El Alto requirements.

 

                Tony


Pawel Pawlak
 

+1

Thank you Tony. Let’s address this point today during SECCOM meeting.

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/QOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

From: ZWARICO, AMY [mailto:az9121@...]
Sent: Monday, May 6, 2019 10:53 PM
To: HANSEN, TONY L; onap-seccom@...
Cc: Pawlak Paweł 3 - Korpo
Subject: RE: python 3 vs 2

 

+1

 

From: HANSEN, TONY L
Sent: Monday, May 06, 2019 3:47 PM
To: onap-seccom@...
Cc: Pawel Pawlak <pawel.pawlak3@...>; ZWARICO, AMY <az9121@...>
Subject: python 3 vs 2

 

Next January, Python 2 loses all support from python.org. They’ve already extended their support for 2.x by 5 years. This means that come January 1, 2020, there will no longer be a supported version of python 2.

 

From https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/ we find this:

 

The End Of Life date (EOL, sunset date) for Python 2.7 has been moved five years into the future, to 2020 [n.b. from 2015]. This decision was made to clarify the status of Python 2.7 and relieve worries for those users who cannot yet migrate to Python 3. See also PEP 466.

 

Being the last of the 2.x series, 2.7 will have an extended period of maintenance. Specifically, 2.7 will receive bugfix support until January 1, 2020. After the last release, 2.7 will receive no support.

 

Shortly after El Alto is frozen, any code in ONAP that still uses Python 2.7 will no longer be based on a supported FLOSS language.

 

From a Seccom point of view, this means that there will be no more security fixes from python.org for python 2.7.

 

I think it would be worth issuing a SECCOM statement about Python 2.7, possibly as part of El Alto requirements.

 

                Tony