Topics

Unable to attend today's SECCOM meeting

Pierre Close
 

Dear SECCOM,

 

Unfortunately I have an internal meeting which is conflicting with today’s SECCOM meeting time, so I won’t be able to attend.

 

I saw that my proposal was on the agenda, so please come back to me with comments and/or remarks that you would like to discuss on next meeting – or maybe we could have a separate dedicated session to discuss this point in particular?

 

Apologies for the inconvenience.

 

Best regards,

Pierre

 

From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org
Sent: Tuesday, November 5, 2019 10:59 AM
To: onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] SECCOM Agenda

 

Hello,

Please find attached slides for today’s SECCOM meeting. In order to avoid confusion related to meeting timing after recent clock changes, it will be held as last week at 2PM (UTC+1).

I am still waiting for your feedback if we should delay our meeting by 1 hour (I think more convenient for US colleagues) – but we have to check with Jonathan if we have no conflict with AAF meeting and with Steve if we have no conflict with Architecture Subcommittee (as of today we are using the same zoom bridge).

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.